skip to Main Content

VLAREMA

Op 1 juni 2012 trad VLAREMA in werking voor de bedrijven. VLAREMA staat voor VLAams REglement voor het duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen. Het doel van VLAREMA is om ons afval nog beter te sorteren. Hoe beter we aan de bron scheiden, hoe beter we kunnen recycleren en verwerken.

Wat betekent dit voor uw bedrijf?

U kan de brochure over selectieve afvalinzameling bij bedrijven HIER downloaden.

Vergunning van de politie

Voor het plaatsen van een container op de openbare weg moet men een vergunning aanvragen bij de politie. Dit om ervoor te zorgen dat er ongeveer 20 meter vrij is om deze te plaatsen. De vergunning moet meestal 5 werkdagen op voorhand aangevraagd worden bij de politie. De politie dient dus steeds op de hoogte gebracht te worden als er ergens een container op de openbare weg gezet wordt. De reden hiervoor is omdat er op bepaalde momenten, zoals voetbalwedstrijden, evenementen, etc.., geen mogelijkheid bestaat om containers te plaatsen. Bij het niet aanvragen van deze vergunning is de klant verantwoordelijk voor de kosten die hieruit voortvloeien.

Verboden producten

Een overzicht van verboden producten: voeding / pampers, urine en uitwerpselen / medicijnen en injectienaalden / TL lampen / treinbils / batterijen / alle vloeistoffen, olie en vetten / verfproducten / gasflessen / spuitbussen / etternyt / leisteen / asbesthoudende producten

Bodemattesten

Voor u een bodemattest aanvraagt, kijkt u best even na of de notaris, bemiddelaar, koper of erkend bodemsaneringsdeskundige dat nog niet deed. zo voorkomt u een dubbele aanvraag en onnodige kosten. Hebt u een risicogrond? Dan bent u verplicht om eerst een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren. Het heeft dus geen zin om voorafgaandelijk een bodemattest aan te vragen.

Heeft u toch een bodemattest nodig? Klik HIER voor het aanvraagformulier van bodemattesten.

Afvalstromen

Op zoek naar een handig overzicht van de verschillende afvalstromen waarvoor aanvaardingsplicht geldt?

Klik HIER voor de MBO’s, de beheersorganismen en evaluatierapporten.

Back To Top