skip to Main Content
Aanvoerproducten

Zuiver beton LMRP/HMRP

Zuiver gewapend beton LMRP/HMRP

Zuiver baksteenpuin LMRP/HMRP

Grond met stenen

Kleigrond met stenen

Grond en plastiek/zoden

Afbraakhout

Groenafval

Ytong

Restafval (gemengd)

Bedrijfsafval (gemengd)

Plastiek

Roofing

Afvoerproducten

Mengpuin 0/40

Puinzeefzand

Betonpuin 0/40

Teelaarde

Aanvulgrond vanaf 10 ton

Back To Top

BELANGRIJK: Bij niet-conformiteit houdt de ophaler zich het recht voor om de betreffende lading te weigeren en/of de hieruit voortvloeiende meerkosten voor de inzameling en verwerking door te rekenen.

BELANGRIJK: Bij niet-conformiteit houdt de ophaler zich het recht voor om de betreffende lading te weigeren en/of de hieruit voortvloeiende meerkosten voor de inzameling en verwerking door te rekenen.

BELANGRIJK: Bij niet-conformiteit houdt de ophaler zich het recht voor om de betreffende lading te weigeren en/of de hieruit voortvloeiende meerkosten voor de inzameling en verwerking door te rekenen.

BELANGRIJK: Bij niet-conformiteit houdt de ophaler zich het recht voor om de betreffende lading te weigeren en/of de hieruit voortvloeiende meerkosten voor de inzameling en verwerking door te rekenen.

BELANGRIJK: Bij niet-conformiteit houdt de ophaler zich het recht voor om de betreffende lading te weigeren en/of de hieruit voortvloeiende meerkosten voor de inzameling en verwerking door te rekenen.

VOORWAARDEN:

BELANGRIJK: Bij niet-conformiteit houdt de ophaler zich het recht voor om de betreffende lading te weigeren en/of de hieruit voortvloeiende meerkosten voor de inzameling en verwerking door te rekenen.

BELANGRIJK: Bij niet-conformiteit houdt de ophaler zich het recht voor om de betreffende lading te weigeren en/of de hieruit voortvloeiende meerkosten voor de inzameling en verwerking door te rekenen.

VOORWAARDEN:

BELANGRIJK: Bij niet-conformiteit houdt de ophaler zich het recht voor om de betreffende lading te weigeren en/of de hieruit voortvloeiende meerkosten voor de inzameling en verwerking door te rekenen.

BELANGRIJK: Bij niet-conformiteit houdt de ophaler zich het recht voor om de betreffende lading te weigeren en/of de hieruit voortvloeiende meerkosten voor de inzameling en verwerking door te rekenen.

BELANGRIJK: Bij niet-conformiteit houdt de ophaler zich het recht voor om de betreffende lading te weigeren en/of de hieruit voortvloeiende meerkosten voor de inzameling en verwerking door te rekenen.

BELANGRIJK: Bij niet-conformiteit houdt de ophaler zich het recht voor om de betreffende lading te weigeren en/of de hieruit voortvloeiende meerkosten voor de inzameling en verwerking door te rekenen.

BELANGRIJK: Bij niet-conformiteit houdt de ophaler zich het recht voor om de betreffende lading te weigeren en/of de hieruit voortvloeiende meerkosten voor de inzameling en verwerking door te rekenen.

BELANGRIJK: Bij niet-conformiteit houdt de ophaler zich het recht voor om de betreffende lading te weigeren en/of de hieruit voortvloeiende meerkosten voor de inzameling en verwerking door te rekenen.

Gebroken mengpuin of menggranulaat is het resultaat van machinaal breken van bakstenen en beton. Het bestaat uit ten minste 50% betongranulaat en maximum 50% gebroken steenpuin. Mengpuin 0/40 is uitstekend geschikt als onderlaag voor parkeerplaatsen, werfopritten, werfwegen…

Brekerzeefzand of sorteerzeefzand
- Brekerzeefzand: Zand dat afkomstig is van het zeven voorafgaand aan het breken van puin.
- Sorteerzeefzand: Zand dat afkomstig is van het zeven van het puin voorafgaand aan het sorteren van bouw- en slooppuin, afkomstig van een vaste sorteerzeefinrichting.

Betonpuin of betongranulaat is het resultaat van machinaal breken van beton en bestaat voor 100% uit beton, waardoor het sterker is dan mengpuin. Betonpuin wordt gebruikt als fundering bij wegenwerken, opritten of als onderlaag van beton.

De teelaarde is met zorg samengesteld en bestaat uit bodemmateriaal van mineralen en organische aarde. Teelaarde is verrijkt met natuurcompost (groencompost) voor een hogere bodemvruchtbaarheid en watervasthoudend vermogen.

Onze teelaarde is van hoogwaardige kwaliteit.

Aanvulgrond wordt toegepast op percelen ter aanvulling en/of verbetering van de teeltlaag. Ideaal om lagergelegen stukken in een perceel op te hogen of als aanvulling bij een fundering, kelder enz.