skip to Main Content
Aanvoerproducten

Zuiver beton LMRP/HMRP

Zuiver gewapend beton LMRP/HMRP

Zuiver baksteenpuin LMRP/HMRP

Grond met stenen

Kleigrond met stenen

Grond en plastiek/zoden

Afbraakhout

Groenafval

Ytong

Restafval (gemengd)

Bedrijfsafval (gemengd)

Plastiek

Roofing

Afvoerproducten

Mengpuin 0/40

Puinzeefzand

Betonpuin 0/40

Teelaarde

Aanvulgrond vanaf 10 ton

Back To Top

OMSCHRIJVING:

VOORWAARDEN:

BELANGRIJK: Bij niet-conformiteit houdt de ophaler zich het recht voor om de betreffende lading te weigeren en/of de hieruit voortvloeiende meerkosten voor de inzameling en verwerking door te rekenen.

OMSCHRIJVING: Dit is inert bouw- en sloopafval voornamelijk afkomstig van afbraakwerken.

VOORWAARDEN:

BELANGRIJK: Bij niet-conformiteit houdt de ophaler zich het recht voor om de betreffende lading te weigeren en/of de hieruit voortvloeiende meerkosten voor de inzameling en verwerking door te rekenen.

OMSCHRIJVING:

VOORWAARDEN:

BELANGRIJK: Bij niet-conformiteit houdt de ophaler zich het recht voor om de betreffende lading te weigeren en/of de hieruit voortvloeiende meerkosten voor de inzameling en verwerking door te rekenen.

OMSCHRIJVING: Grond en stenen (minimum 50% stenen en maximum 50% zand) is een mix van baksteen, natuursteen, beton, cement, metselwerk, dakpannen en zand.

VOORWAARDEN:

BELANGRIJK: Bij niet-conformiteit houdt de ophaler zich het recht voor om de betreffende lading te weigeren en/of de hieruit voortvloeiende meerkosten voor de inzameling en verwerking door te rekenen.

OMSCHRIJVING:

VOORWAARDEN:

BELANGRIJK: Bij niet-conformiteit houdt de ophaler zich het recht voor om de betreffende lading te weigeren en/of de hieruit voortvloeiende meerkosten voor de inzameling en verwerking door te rekenen.

OMSCHRIJVING: Dit type afval krijg je door het afgraven van een stuk gazon.

VOORWAARDEN:

BELANGRIJK: Bij niet-conformiteit houdt de ophaler zich het recht voor om de betreffende lading te weigeren en/of de hieruit voortvloeiende meerkosten voor de inzameling en verwerking door te rekenen.

OMSCHRIJVING: A en B hout (C hout)

VOORWAARDEN A -HOUT:

VOORWAARDEN B -HOUT:

VOORWAARDEN C -HOUT:

BELANGRIJK: Bij niet-conformiteit houdt de ophaler zich het recht voor om de betreffende lading te weigeren en/of de hieruit voortvloeiende meerkosten voor de inzameling en verwerking door te rekenen.

OMSCHRIJVING: Groenafval is het composteerbaar organisch-biologisch afval dat onder meer vrijkomt in tuinen, plantsoenen, parken, natuurgebieden, op oevers van waterlopen en wegbermen. Groenafval omvat snoeihout met een diameter kleiner dan 10 cm, plantenresten, haagscheersel, bladeren, gazon- en wegbermmaaisel.

VOORWAARDEN:

BELANGRIJK: Bij niet-conformiteit houdt de ophaler zich het recht voor om de betreffende lading te weigeren en/of de hieruit voortvloeiende meerkosten voor de inzameling en verwerking door te rekenen.

OMSCHRIJVING: Cellenbeton wordt, na tussenbewerking, hergebruikt als bouwstof.

VOORWAARDEN:

BELANGRIJK: Bij niet-conformiteit houdt de ophaler zich het recht voor om de betreffende lading te weigeren en/of de hieruit voortvloeiende meerkosten voor de inzameling en verwerking door te rekenen.

OMSCHRIJVING: In Vlaanderen geldt een contractverplichting tussen de producent en de inzamelaar van het restafval. In dit contract engageert de producent zich om de stromen conform art. 4.3.2 van het Vlarema selectief aan te bieden. Meer informatie hieromtrent, kan u hier vinden.  Restafval wordt energetisch gevaloriseerd.

VOORWAARDEN:

BELANGRIJK: Bij niet-conformiteit houdt de ophaler zich het recht voor om de betreffende lading te weigeren en/of de hieruit voortvloeiende meerkosten voor de inzameling en verwerking door te rekenen.

OMSCHRIJVING:

VOORWAARDEN:

BELANGRIJK: Bij niet-conformiteit houdt de ophaler zich het recht voor om de betreffende lading te weigeren en/of de hieruit voortvloeiende meerkosten voor de inzameling en verwerking door te rekenen.

OMSCHRIJVING:

VOORWAARDEN:

BELANGRIJK: Bij niet-conformiteit houdt de ophaler zich het recht voor om de betreffende lading te weigeren en/of de hieruit voortvloeiende meerkosten voor de inzameling en verwerking door te rekenen.

OMSCHRIJVING: Roofing produkten.

VOORWAARDEN:

BELANGRIJK: Bij niet-conformiteit houdt de ophaler zich het recht voor om de betreffende lading te weigeren en/of de hieruit voortvloeiende meerkosten voor de inzameling en verwerking door te rekenen.

Gebroken mengpuin of menggranulaat is een mengsel van ten minste 50% betongranulaat en maximum 50% gebroken steenpuin zoals bakstenen en dakpannen. Mengpuin 0/40 leent zich niet voor decoratielagen, maar is wel uitstekend geschikt als onderlaag voor zware belasting: parkeerplaatsen, werfopritten, werfwegen…

Brekerzeefzand of sorteerzeefzand
- Brekerzeefzand: Zand dat afkomstig is van het zeven voorafgaand aan het breken van puin.
- Sorteerzeefzand: Zand dat afkomstig is van het zeven van het puin voorafgaand aan het sorteren van bouw- en slooppuin, afkomstig van een vaste sorteerzeefinrichting.

Tekst wat mag en niet mag

De teelaarde is met zorg samengesteld en bestaat uit bodemmateriaal van mineralen en organische aarde. Teelaarde is verrijkt met natuurcompost (groencompost) voor een hogere bodemvruchtbaarheid en watervasthoudend vermogen.

Aanvulgrond of tuinaarde wordt toegepast op percelen ter aanvulling en/of verbetering van de teeltlaag. Aanvulgrond/tuinaarde is een substraat dat is samengesteld uit een component organische stof, zoals hoogveen, laagveen of compost en zand.